Notícies més recents

Primera recollida del Cristo del Buen Amor

El Divendres Sant, 5 d’abril de 1996, a les 16:30 h. estant en la Rambla Nova, el pas del Cristo del Buen Amor va ser saludat per primera vegada per la Cohort Romana, els Armats. A continuació, el pas del Sant Sopar del Gremi de Marejants va saludar al nostre nou pas,...
Llegir més

Benedicció del Cristo del Buen Amor

El 30 de març de 1996, al Santuari de Ntra. Sra. de Loreto, se celebra la Santa Missa concelebrada pels preveres Mn. Florenci Giralt, Canonge Penitenciari, Mn. Saturnino Menchón, Consiliari de la Cofradía, i el Pare Rogacionista D. Mario Buonanno. En finalitzar la mateixa,...
Llegir més

Primer Opuscle

El 22 de març de 1996, a l’Asociación Cultural y Folklórica Andaluza de Tarragona, la Cofradía presenta el seu primer Opuscle, petita obra literària sobre temes relacionats amb la Setmana Santa i que és presentat per persones relacionades amb la vida social i cultural de la...
Llegir més

Entrega de Medallas

A mitjans de desembre de 1995, es va fer entrega de la Medalla de la Cofradía del Cristo del Buen Amor y Ntra. Sra. de la Amargura con San Juan Evangelista a l’Excm. Sr. Alcalde, Joan Miquel Nadal i a la seva esposa. De la mateixa manera, es va fer entrega d’una...
Llegir més

25º Aniversari - Fotografies

Propers esdeveniments